Pooling

Toeslagen op uw energieprijs vermijden

Al onze klanten moeten aan de landelijke netbeheerder rapporteren hoeveel elektriciteit ze de volgende dag op het net zullen aanvoeren of ervan afnemen, zodat de netbeheerder het hoogspanningsnet in balans kan houden tussen productie en afname (zie balanshandhaving voor meer informatie). Hoewel de forecasting steeds preciezer wordt, zullen er altijd onevenwichten zijn, met voortdurende tekorten of overschotten als gevolg.

Risico’s poolen en zodoende verkleinen

De marktpartij die afwijkt van zijn rapportering van de dag voordien en meer of minder verbruikt of produceert dan gepland, krijgt achteraf de rekening met toeslagen van de landelijke netbeheerder. Wanneer twee marktpartijen hun rapport echter bundelen, verkleint het totaalrisico op afwijkingen. Bij PVNED bundelen we de balansrapporten van vele klanten. Hun reëel verbruik en reële productie zorgen voor een nivellering en reduceren de onbalanskosten significant.

Miljoenen euro’s besparen

Al onze klanten nemen automatisch deel aan onze onbalanspool. Jaarlijks besparen ze daarmee allen samen miljoenen euro’s aan onbalanskosten.