Kopen en verkopen

Onafhankelijk kopen en verkopen

Als u uw energierekening in eigen hand wilt houden, is het aanbevolen om verschillende contracten op lange termijn te kunnen afsluiten met verschillende partijen. Ook markttoegang tot de energiebeurzen APX (Nederland) of Belpex (België) kan daarbij interessant zijn om op korte termijn te handelen, om overschotten te verkopen of restbehoefte in te kopen. Zo bepaalt u zelf de prijs van uw elektriciteit en welke strategie u wilt volgen.

Wij zorgen voor de volledige administratieve en correcte afhandeling van al uw transacties op lange termijn. Op korte termijn (spotmarkt) kunnen we ook de biedingen in uw naam uitvoeren en nadien operationeel afhandelen. U laat zich daarbij al dan niet bijstaan door een portfoliomanager of verkoopadviseur.

Voor afnemers: een effectief inkoopproces

Door zelf in te kopen en opslagen van uw leveranciers te vermijden, creëert u een incentive om bewust met energie om te gaan. U heeft namelijk zelf het beste beeld van uw eigen bedrijfssituatie om ook zelf een effectief inkoopproces te voeren. U kunt deze aan- of verkopen aan ons doorgeven voor de operationele afhandeling ervan. Wij zorgen voor de afhandeling en stemmen het operationele berichtenverkeer af met andere marktpartijen en de netbeheerder. Zit u op korte termijn met overschotten aan elektriciteit, dan kunnen we die voor u handmatig of zelfs automatisch aanbieden op de spotmarkt.

Voor producenten: verschillende afnemers

Het is vervelend om als elektriciteitsproducent een afslag op uw energieprijs te moeten accepteren. Deze afslagen worden bepaald door uw afnemer en zijn gebaseerd op hun perceptie van de markt, uw profiel en de verwachte prijsontwikkeling. Weinig daarvan klinkt alsof u de controle in handen heeft. U kunt onafhankelijker werken door contracten met verschillende leveranciers af te sluiten of eventueel op korte termijn op de beurs te verkopen. Via ons kunt u uw elektriciteit verkopen aan iedere handelspartij, ongeacht welke periode, op korte en op lange termijn. We verzekeren u een probleemloze afhandeling van uw transacties.