Benchmarking

Ken uw status

De elektriciteitsmarkt is altijd in beweging. Dat kan voor onzekerheid zorgen en vragen oproepen zoals: koop ik in op een effectieve manier; krijg ik wel een eerlijke prijs; hoe is mijn energieprijs opgebouwd; kan ik mijn proces aanpassen om een betere prijs te krijgen; waarom werkt de markt zoals die werkt; doet mijn concurrent het op dezelfde manier?

We analyseren uw contracten en offertes

We nemen uw profiel voor afname of productie onder de loep en analyseren of dit aansluit bij uw inkoop- of verkoopstrategie. We bestuderen uw huidige energiecontracten en geven u mogelijkheden om betere voorwaarden te verkrijgen. Ook aanbiedingen voor een nieuw contract kunnen we vergelijken. Dat doen we niet alleen tussen de aanbiedingen, maar ook naast onze eigen benchmark. Zo krijgt u een helder inzicht in de opbouw van de voorgestelde energieprijzen. U kunt een weloverwogen besluit nemen, met wie u in zee gaat, onder welke condities en voor hoe lang.

PVNED Benchmarking, onderdelen:

  1. Intakegesprek: data, risicoprofiel, strategisch kader, operationele processen
  2. Profielanalyse: analyse van de kwartierwaarden van uw stroomverbruik
  3. Prijsanalyse: analyse van de opbouw van uw huidige energieprijs
  4. Marktanalyse: vergelijking van uw prijs met marktprijzen
  5. Inkoopanalyse: vergelijking van uw inkoopproces met best practices in de markt
  6. Risico-analyse: vergelijking van de volatiliteit van uw profiel met de markt
  7. Eindrapport: presentatie van de uitkomsten, advies en mogelijke vervolgstappen

Meer dan alleen de beste prijs

De tijd van eenvoudigweg onderhandelen over de beste prijs per MWh ligt achter ons. Dat leidt immers niet altijd tot de laagste kosten of de hoogste opbrengst. Vanuit onze jarenlange ervaring met het bedienen van grootverbruikers en producenten geven we u een kijkje in de pricing desk van een energieleverancier. We maken u wegwijs in de wereld van opslagen en afslagen voor prijs-, onbalans- en kredietrisico’s. Alleen door alle factoren in rekening te brengen, kunnen we u verzekeren van een goede benchmark.