Balanshandhaving

Uitval van het hoogspanningsnet vermijden

Elektriciteit kan niet grootschalig worden opgeslagen. Alle elektriciteit die men afneemt, moet dus ook in real-time worden geproduceerd. Onbalans, of afwijkingen tussen afname en productie, brengt kosten met zich mee en kan bij te grote afwijkingen voor uitval van het hoogspanningsnet zorgen.

Productie en afname voorspellen

Om uitval van het hoogspanningsnet te voorkomen, zijn gecertificeerde balansverantwoordelijken verplicht om via dagelijkse energie- en transportrapporten te melden hoeveel elektriciteit zij de dag nadien op het hoogspanningsnet zullen zetten, wie de elektriciteit zal afnemen, wie ze zal produceren en over welke netten ze zal worden getransporteerd. De landelijke netbeheerder (TenneT in Nederland, Elia in België en Elexon in het Verenigd Koninkrijk) ontvangt die informatie via specifieke protocollen van de gecertificeerde balansverantwoordelijken en bewaakt dag en nacht de balans op het hoogspanningsnet.

Tekorten en overschotten opvangen

Op basis van real-time metingen zorgt de landelijke netbeheerder ervoor dat tekorten of overschotten via gecontracteerde centrales worden opgevangen. Hoe hoger het tekort, hoe hoger de prijs die de landelijke netbeheerder moet betalen aan de producent die het tekort opvangt. Bij overschot werkt het andersom: hoe hoger het overschot, hoe lager de prijs die landelijke netbeheerder krijgt van de producent die het overschot afneemt. Beide situaties (tekort en overschot) resulteren in een sterk schommelende onbalansprijs.

Onbalanskosten vermijden

Elke dag verrekent de landelijke netbeheerder de onbalans tegen de betreffende onbalansprijs met de balansverantwoordelijke die voor de verstoring verantwoordelijk was. Onbalans helemaal vermijden is zo goed als onmogelijk; het is de taak van de gecertificeerde balansverantwoordelijken om deze zo laag mogelijk te houden en kosten te voorkomen.

Rol van PVNED

PVNED is een gecertificeerd balansverantwoordelijke in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. We kunnen deze administratieve taak van u overnemen en zorgen tegelijk voor onbalanspooling, waarmee al onze klanten gegarandeerd hun onbalanstoeslagen verlagen.