Elektriciteitsproducenten

Ga voor de beste marktprijs

Nieuwe en alternatieve elektriciteitsproducenten spelen in de markt een steeds grotere rol. Ze produceren vaker uit wind, zon, biomassa, warmte of afvalverbranding. Meestal verkopen zij hun volledige productie via PPA’s (Power Purchase Agreements) op zeer lange termijn en verhandelen ze geen elektriciteit op middellange en korte termijn. Daardoor verkrijgen ze niet altijd de beste marktprijs.

Ken de samenstelling van uw verkoopprijs

Wanneer elektriciteit een belangrijke inkomstenbron is, kunnen we u een duidelijk inzicht geven in hoe uw prijs tot stand komt. Via rapportages over productie en afname, risicopremies, kosten en opbrengsten, krijgt u meer inzicht en controle over de potentiële inkomsten voor uw bedrijf en kunt u zich met meer kennis van zaken onafhankelijker opstellen ten opzichte van uw afnemers.

Meer vrijheid tegenover afnemers

Meer kennis geeft u als producent de mogelijkheid om een actievere rol te spelen op de elektriciteitsmarkt. U kunt een hogere marge verkrijgen voor uw elektriciteit door verschillende soorten contracten af te sluiten met een of meer afnemers en eventueel zelf een deel van uw productie te verhandelen op de dagmarkt.

Onze dienstverlening:

  • Balansverantwoordelijkheid: wanneer u zelf uw elektriciteit verhandelt, kunnen wij de verplichting van u overnemen om een dag voordien uw vermoedelijk productievolume in te dienen bij de landelijke netbeheerder (zie balanshandhaving voor meer informatie)
  • Forecasting: met onze knowhow en toegang tot allerlei marktinformatie, kunnen we uw productie vooraf beter inschatten, ook wanneer u afhankelijk bent van externe factoren zoals het weer
  • Handelen op de beurs: wij verkopen uw elektriciteit volgens uw instructies op de spotmarkt (APX, Belpex) en zorgen voor de volledige administratieve afhandeling van uw transacties met al uw handelspartijen. We plaatsen ook voorwaardelijke orders, zoals limietorders, volgens uw instructies. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een onverwacht technisch onderhoud, acteren we ad-hoc op de intradaymarkt.
  • Poolen: als klant maakt u automatisch deel uit van onze onbalanspool. Wanneer de productie van een andere klant van PVNED overschat werd en uw productie werd onderschat, of omgekeerd, dan geldt een gelijkheidsbeginsel, met automatisch een financieel voordeel voor u.

We leveren deze diensten voor producenten in België en Nederland.